Slovenská národnostná samospráva v Bánhide

Vítame Vás na webovej stránke Slovenskej národnostnej samosprávy v Tatabáni-Bánhide. Naším cieľom a úlohou je zachovávanie slovenských tradícií Bánhidy. V záujme uskutočnenia tohto cieľa sme podpísali dohodu o spolupráci so Všeobecnou školou Móra Jókaiho a  materskou školou, v ktorých prebieha výuka slovenského jazyka, slovenských piesní a tancov, organizujú sa rôzne podujatia, programy (vedomostné súťaže, výtvarná súťaž s národnostnou tematikou, návšteva Baníckeho múzea v Tatabáni, atď).

Vybudovali sme si dobré kontakty aj s ostatnými kultúrnymi inštitúciami v Tatabáni.   V budove Slovenského domu a múzea sa týždenne stretávajú členovia slovenských spolkov, skupín: krúžku slovenského jazyka, spevokolu, krúžku tradičných ľudových remesiel. V jeho priestoroch organizujeme rôzne podujatia. Každé leto tu býva hudobný tábor pre mladých hudobníkov, ktorí hrajú na dychových nástrojoch. Našou prioritnou úlohou je zachovávanie slovenských cirkevných tradícií. V rámci svätej omše spievajú členovia speváckeho zboru slovenské omšové piesne. Výsledkom vedeckého výskumu je kniha o slovenských cirkevných piesňach nájdených v Bánhide, ktoré sa spievali na začiatku 19. storočia.
V poslednom období sa nám podarilo digitalizovať veľké množstvo fotografií, zvukových záznamov a videokaziet. Táto neobyčajne hodnotná zbierka nám umožňuje „nahliadnuť“do minulosti Bánhidy a tu žijúcich Slovákov. Tento poklad sa stane skutočne hodnotným, ak bude prístupný širokej verejnosti. Preto sme vytvorili našu webovú stránku. Vytvorili sme ju aj preto, aby sme poskytli fórum pre Slovákov žijúcich roztrúsene v meste.

Naším cieľom je ďalej obohacovať zbierku a v tom nám môžete pomôcť aj Vy. Ak máte fotografiu, videokazetu, na ktorej je zachytený „kúsok” z našej spoločnej minulosti, prineste ju do Slovenského domu, my ju zdigitalizujeme a zachováme pre budúce pokolenie.
Na webovej stránke sa samozrejme nemôže objaviť naraz obrovské množstvo katalogizovaných videí a fotografií. Momentálne máme viac ako 100 hodín digitalizovaného materiálu, ktorý je dostupný na webovej stránke banhida.hu.
Chceli by sme, aby ste nám ju pomáhali zlepšovať svojimi návrhmi a nápadmi. Zapíšte ich, prosíme, do knihy návštev, alebo pošlite na adresu info@banhida.hu. Čo by ste chceli ešte vidieť, alebo počuť. Pre nás je to veľká pomoc, pri rozvíjaní tejto stránky…

Kontakty

Prevádzkovateľ:

Slovenská národnostná samospráva

Sídlo:

2800 Tatabánya, Gellért tér 3.