Socha orla Turula

Vták na Kamennej hore je jedinečný nielen svojou veľkosťou. Na počesť milénia bolo na území historického Maďarska postavených sedem takýchto pomníkov – na Devíne, v Nitre, Munkácsi, Brašove, Pannonhalme, Zimonyi a Pusztaszeri. V 20. rokoch 20. storočia boli tie, ktoré sa nachádzali mimo hraníc Maďarska rozobrané a zničené. Dnes zostal iba ten v Tatabáni.

Rozpätie krídel bronzového vtáka stojaceho na kamennom podstavci je takmer 15 metrov. Na hlave má štylizovanú, pozlátenú korunu a v pazúroch drží meč. Je dielom Gyulu Donátha, ktorý bol touto úlohou poverený  pamätným výborom zriadeným z iniciatívy Árpáda Fesztyho. Z finančných dôvodov socha nebola dokončená do roku 1896, slávnostne ju odhalili v roku 1907. Obraz, ktorý podľa tejto sochy namaľoval Arpád Feszty, sa nachádza v Dunajskom múzeu v Komárome a jeho kópia je v hlavnej sále radnice v Tatabáni.

Fakt, že Turul stojí dodnes, sa rovná malému zázraku. Komunisti ho v roku 1919 poškodili a obnovený bol vďaka ministrovi kultúry Kunovi Klebersbergovi a sochárovi Hugovi Keviczkému. V období Mátyása Rákosiho ho chceli rozobrať, ale nestalo sa tak. V roku 1992 bola socha znovu zreštaurovaná a odhalená.
Socha orla Turula
fotografie: István Dallos
Socha orla Turula
Kostra sochy, nachádzajúca sa v skanzene
Fotó a szoborról, a 30-as évekből
Fotografia Turula z 30. rokov 20. storočia

Kontakty

Prevádzkovateľ:

Slovenská národnostná samospráva

Sídlo:

2800 Tatabánya, Gellért tér 3.